y
[GDK][carousel2][#5E00FF]

Προς τα µέλη του ∆.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ∆ήµου Σερρών.

ΟΠΑΚΠΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», και 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄), «Πρόγραµµα Καλλικράτης», σας προσκαλούµε να προσέλθετε στις 8 Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στο Γραφείο του Ν.Π. Βενιζέλου 139, 2ος όροφος (∆ΕΥΑΣ) στις Σέρρες, σε τακτική συνεδρίαση του Σώµατος µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

Θέµα 1ο: «Έγκριση ισολογισµού κληροδοτηµάτων Κωνσταντίνου Τσιάγκα
και Αφροδίτης Σιόλα έτους 2015, ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέµα 2ο: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΥΕ Γενικών
καθηκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
διαρκείας δύο (2) µηνών για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π. ενηµέρωση
∆.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέµα 3ο: «΄Εγκριση εξόδων παράστασης του προέδρου του ΝΠ∆∆,
ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης».

Θέµα 4ο: «Έγκριση Β’ αναµόρφωσης του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
2016»

Θέµα 5ο: «Έγκριση Β’ διάθεσης ψήφισης πιστώσεων του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού 2016» 

Θέµα 6ο: «Αίτηµα του «ΜΓΣ Πανσερραϊκός» για την παραχώρηση αιθούσης
στο ∆ηµοτικό στάδιο Σερρών για το τµήµα ποδηλασίας ενηµέρωση ∆.Σ. και
λήψη απόφασης».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.