y
[GDK][carousel2][#5E00FF]

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕΙ οργανώνει επιστημονική ημερίδα, στα πλαίσια του κύκλου επιστημονικών εκδηλώσεων με γενικότερο θέμα "από τη Θεωρία στην Πράξη

ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΣΕΡΡΕΣ, ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ, ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ,

Απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, σε επιστήμονες και επαγγελματίες σχετικών τομέων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Οι παρουσιάσεις και όλο το υλικό ανά θεματική ενότητα/ημερίδα αναρτώνται στην ιστοσελίδατου Τμήματος με ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο (http://civilgeo.teicm.gr).

Στην 1ησυνεδρία θα αναπτυχθεί η ενότητα: Δραστηριότητα της κοινοπραξίας Monks&Ulen στην περιοχή των Σερρών.

Στην δεύτερη συνεδρία η ενότητα: Οι μηχανικοί των έργων,τα βοηθητικά κτίρια και η διαμονή των εξυγιανθέντων γαιών. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του συνεδριακού κέντρου του ΤΕΙ Σερρών την 19η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 9.30 π.μ.

9:00 - 10:00 Έναρξη ημερίδας-χαιρετισμοί.
9:00- 9:30 Άφιξη και εγγραφές
9:30-10:00 Χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων
10:00 - 11:20 1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ∆ραστηριότητα της Κοινοπραξίας Monks & Ulen στην περιοχή Σερρών.

Προεδρείο: Καριώτης Γεώργιος, Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος.
  • Στρυμών, φύση, ιστορία, έργα, προβλήματα και λύσεις. Βαφειάδης Μαργαρίτης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
  • Μοντέρνα αντίληψη στην υλοποίηση μεγάλων Έργων –Μαθήματα από τις αρχές του 20ού αιώνα. Ευτυχία Νεστορίδη, αναπλ. ∆ιευθύντρια Υποδομών ΕΥ∆ΑΠ.
  • Αρχειακές μαρτυρίες από τη δραστηριότητα της κοινοπραξίας Monks-Ulen στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Νομού Σερρών. Γιάννης Τσαρούχας, Προϊστάμενος Γ.Α.Κ. Σερρών.
  • Αρχαιολογικά ευρήματα κατά τις εργασίες αποξήρανσης της Κερκινίτιδος λίμνης και διευθέτησης της κοίτης του Στρυμόνος από την κοινοπραξία Monks & Ulen. Πηνελόπη Μάλαμα, αν. Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών
11:20 – 12:00 ∆ιάλειμμα, Καφές.
12:00 – 13:20 2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ Οι μηχανικοί των έργων, τα βοηθητικά κτίρια και η διανομή των εξυγιανθέντων γαιών.

Προεδρείο: Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Λιαλιαμπής Ιωάννης.

∆ύο έλληνες Μηχανικοί στο μεγάλο έργο της εξυγίανσης της πεδιάδας των Σερρών.

Λίλα Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Καθηγήτρια ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Η οριστική διανομή των αποκαλυπτομένων από τα εξυγιαντικά έργα στη κοιλάδα του Στρυμόνα γαιών και οι απόψεις και η δράση του νεαρού βουλευτού Κωνσταντίνου Γ. Καραμανλή.

Γιώργος Αψηλίδης, μέλος της Εταιρείας Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας των Σερρών (Ε.Μ.Ε.Ι.Σ.).
  • Το κτίριο γραφείων της Monks-Ulen στις Σέρρες. Γλυκερία Καριώτου, Καθηγήτρια Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Η τεχνολογία της Γεωπληροφορικής στην χαρτογράφηση πλημμυρισμένων εκτάσεων και η εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. Η περίπτωση της πλημμύρας της πεδιάδας των Σερρών του 2015. Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης, Καθηγητής Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τζάνου Έλενα, Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.
13:20 – 14:00 Ερωτήσεις - Συζήτηση.

Συμπεράσματα από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Γεώργιο Καριώτη.

14:00 Λήξη ημερίδας, χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης της Ημερίδας.

Παράλληλα με το Πρόγραμμα των Ομιλιών θα υπάρχει μικρή έκθεση σχετικού αρχειακού υλικού.

H Ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο κύκλου επιστημονικών εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής με γενικότερο θέμα «Από τη Θεωρία στην Πράξη», που εγκαινιάστηκε την περσινή χρονιά. Στοχεύει στην τροφοδότηση ενός διεπιστημονικού διαλόγου γύρω από τα γνωστικά αντικείμενα των δύο διακριτών κατευθύνσεων του Τμήματος. Απευθύνεται σε φοιτητές, αποφοίτους τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων, σε επιστήμονες και επαγγελματίες σχετικών τομέων, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Εστιάζεται κυρίως σε παρουσιάσεις μελετών και υλοποιημένου έργου στους τομείς των κατασκευών, των τεχνικών υποδομών και του δομημένου περιβάλλοντος.

Απώτερος σκοπός: η συμβολή των εκδηλώσεων αυτών στην ενδυνάμωση της αντίληψης του κοινού για το ανθρωπογενές περιβάλλον, τον αστικό χώρο, τις κτιριακές κατασκευές και τις τεχνικές υποδομές του.

Οι παρουσιάσεις και όλο το υλικό ανά θεματική ενότητα / Ημερίδα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, με ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο (βλ. http://civilgeo.teicm.gr).

Οργανωτικοί φορείς:​ Τ​ΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Γενικά Αρχεία του Κράτους Νομού Σερρών, Περειφεριακή Ενότητα Σερρών, Εταιρεία Μελέτης και Ερευνας της Ιστορίας των Σερρών.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.